aasen rally portugal 2016 hopp


Etter mange og lange intense forhandlinger ser NAF at FIA ikke vil komme med et forslag som kan sikre en forutsigbar medlemsstyrt og demokratisk organisering av NBF.

Det er ingen løsning for NAF som demokratisk medlemsorganisasjon å være del av en organisasjon hvor vi ikke har reell innflytelse.

Derfor har et enstemmig hovedstyre i NAF vedtatt at forholdet til NBF avvikles fra 01. januar 2017

Arbeidsgruppe skal se på løsninger

Hovedstyret i NAF besluttet også å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på mulige alternative løsninger for våre lokalavdelinger, funksjonærer og aktive. Det legges til grunn for arbeidsgruppen at bilsportutøvere og andre engasjerte skal ivaretas på en best mulig måte i denne overgangen.

VĂĄr første prioritet nĂĄ er ĂĄ ivareta alle store og smĂĄ bilsportutøvere, som lojalt har støttet opp om klubben sin. I tiden framover vil vĂĄre krefter settes inn i arbeidet for at alle utøvere skal fĂĄ muligheten til ĂĄ fortsette med bilsport. 

Forsøk for å demokratisere bilsporten har ikke ført frem

I flere år har NAF, Norsk Motor Klubb (NMK), AmCar og MA jobbet for en medlemsstyrt og demokratisk organisering av norsk bilsport. Arbeidet ble ytterligere aktualisert etter at Kulturdepartementet i 2014 ga svar til Norges Bilsportforbund (NBF) at slik dette var organisert, var ikke NBF kvalifisert til å motta støtte.

I mars 2015 valgte Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) ĂĄ ekskludere NAF, AmCar og MA fra NBF. Dette medførte at disse ikke kunne drive med bilsport etter motorsportsforskriften vedtatt av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. 

AmCar og MA har trukket seg fra all bilsport, mens NAF har en skriftlig avtale med KNA som inneholder en garanti om at NAF ved en eventuell ulykke ikke skulle lide økonomiske tap. Denne avtalen utløper 31.12.2016.

FIA har ikke noe ønske om å diktere en løsning i Norge. Dette begrunnes i at det enkelte land selv må finne løsninger slik at dette ikke skaper presedens i andre land.

Siste:

NAF har som kjent trukket seg ut av Norges Bilsportforbund med virkning fra 1. januar 2017. Vi jobber intenst med ĂĄ finne gode fremtidige løsninger for vĂĄre lokalavdelinger, funksjonærer og aktive. 

 

Torsdag 1. desember, ble det gjennomført et forberedende møte pĂĄ NAF GĂĄrden, og det har blitt lagt opp et løp til arbeidsgruppen om hva som haster ĂĄ fĂĄ pĂĄ plass først. Arbeidsgruppens første møte skjer i uke 49.  

Følgende personer har blitt spurt om å være med i arbeidsgruppen:

  • Fredrick Andersen (leder)
  • Odd Samuelsen
  • Dag Røyseng
  • Dag ”Daggen” Halkjelsvik
  • Bjørn Gulbrandsen
  • Svein Arne Mosti

Når det gjelder de aktive utøverne, vil arbeidsgruppen prioritere å finne en løsning for deres personlige lisens først. Vi har fått bekreftet fra NBF at ingen vil bli belastet med ekstragebyr for skifte av klubb etter 15. november. Se punkt 2.5.4 i Bilsportsboka.

Mer informasjon fra arbeidsgruppen kommer fortløpende i uke 49.

Har du spørsmĂĄl eller innspill kan du sende en epost til motorsport@naf.no.


Bookmark and Share
 
Sponsorer
    Tingstad hovedlogo stor RGB 631 6e7643ae4a35bbbe589b5366bccb4114 banner stiftelse-kjell-holm-logovisning    muchachomalo-logo10636154 802565583139972 6404063698319822490 n