Rallycross
Rallycross har vært Norges "paradegren" innen motorsport gjennom mange år, og er klassen for de viderekomne innen motorsport av denne typen. Her stilles det større krav både til utstyr og ferdigheter enn det i utgangspunktet gjør i bilcross. I rallycross er det slutt med regler om anbud og salg, og utøverne kan legge mere penger i sporten enn man kan i bilcross. De tekniske kravene til bilene er også høyere, og dette gir igjen høyere kostnader.

Internasjonal rallycross deles inn i to divisjoner, div.1 og div.2. Her benyttes nyere bilmodeler, hvor div.1-bilene er ekstreme "krutt-tønner", mens det i div.2 er begrenset trimming. De fleste kjenner nok internasjonal rallycross best gjennom EM i rallycross med deltagere som Martin Schanke, Ludvig Hunsbedt, Eivind Opland m.fl.

Internasjonal rallycross ligger på et høyt kostnadsnivå,men rallycross kan også utøves på langt rimeligere nivå i nasjonal og nordisk sammenheng. I nasjonal rallycross tillates også biler som er utgått fra inter-nasjonale klasser. Disse deles inn i volumklasser. Teknisk reglement for de for-skjellige volumklassene er likt, med unntak av vekt-bestemmelsene. Motorens sylindervolum er avgjørende for krav om minimumsvekt. Norge og Sverige har utarbeidet et teknisk regelverk som gjør det mulig med utveksling over landegrensene.

En rallycrossbane er 800-2000 m lang, og banedekket er vekselsvis grus og asfalt. Det kjøres innledende omganger i heat, hvor tidene kvalifiserer for finaler. Videre kjøres C-, B- og A-finaler.
Bookmark and Share
 
Sponsorer
    Tingstad hovedlogo stor RGB 631 6e7643ae4a35bbbe589b5366bccb4114 banner stiftelse-kjell-holm-logovisning    muchachomalo-logo10636154 802565583139972 6404063698319822490 n